Sari la conținut

Asistență și servicii situații de urgență

Consultanţă privind apărarea împotriva incendiilor

În cadrul contractului de asistență și servicii în domeniul situațiilor de urgență, vă oferim suportul necesar pentru conformarea cu prevederile legale în vigoare:

  • planificarea și organizarea activității de aparare împotriva incendiilor;
  • stabilirea responsabilităților și a modului de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor, actualizarea și aducerea lor la cunostința salariaților;
  • elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
  • instruirea și testarea salariaților cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă;
  • întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție, a planurilor de evacuare pentru fiecare nivel;
  • efectuare exerciții de evacuare și intervenție în situații de urgență;
  • întocmirea, actualizarea, transmiterea către inspectorat a listei cu substanțele periculoase utilizate în activitate.
Vezi aici

Lista orientativa de Documente specifice activității de apărare împortiva incendiilor.