Sari la conținut

Evaluare riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională

Obiectivul central al securității în muncă îl reprezintă reducerea numărului de accidente de muncă și al îmbolnăvirilor profesionale prin reducerea sau eliminarea riscurilor profesionale.

Punctul de plecare în optimizarea activității de prevenire a accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem de muncă îl constituie evaluarea riscurilor profesionale din sistemul respectiv.

Evaluarea riscurilor profesionale presupune identificarea tuturor factorilor de risc (pericole sau situaţii periculoase) pentru fiecare componentă a sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă, mediu de muncă) și cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinației dintre doi parametri:

  • probabilitatea de manifestare
  • gravitatea consecinței maxime previzibile asupra organismului uman.

O asemenea analiză permite identificarea și ierarhizarea factorilor de risc în funcție de importanța lor și alocarea eficientă a resurselor financiare și umane pentru măsurile prioritare de eliminare sau reducere a riscurilor reziduale asociate. Măsurile de eliminare sau reducere a riscurilor, vor fi transpuse în Planul de prevenire și protecție.