Sari la conținut
Protectia muncii Bucuresti » Blog » Elementele esențiale ale unui management eficient de sănătate şi securitate în muncă

Elementele esențiale ale unui management eficient de sănătate şi securitate în muncă

Există multe aspecte legate de crearea și menținerea unui mediu de lucru sigur, însă pentru a reuși cu adevărat să îl creezi, cheia este dezvoltarea și implementarea unui sistem eficient de gestionare a riscurilor de protecția muncii.

Un sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă combină toate elementele diferite la locul de muncă ce necesită atenție pentru a asigura un mediu de lucru sigur pentru toți cei care fac parte din el.

Sistemele de gestionare a protecţiei muncii fac sănătatea și securitatea o parte integrantă a activităților de bază ale afacerii tale. Prin proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem eficient de gestionare a riscurilor de protecţia muncii, veți avea metode de gestionare a raportării, responsabilități, planificare și resurse pentru a crea un loc de muncă mai sigur.

Sistemele de management al siguranței conțin câteva elemente esențiale:

 • un plan de securitate (de prevenire şi protecţie);
 • politici, proceduri și procese
 • instruire
 • monitorizare
 • supraveghere
 • raportare.

Nu este suficientă adoptarea pur și simplu a unui sistem satisfăcător de management al securității, acesta trebuie să fie şi implementat activ la locul de muncă, inclusiv cu ajutorul unei firme de protecția muncii din București. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă asigurați că lucrătorii sunt instruiți corespunzător, respectă procedurile și instrucțiunile şi sunt supuși supravegherii continue.

Planul de prevenire și protecție

Un plan de prevenire și protecție este un plan de acțiune strategic care face parte din planul de afaceri. Acesta analizează riscul curent și viitor pentru o companie și trebuie să expună grafic modul în care riscurile vor fi eradicate și controlate într-o perioadă calendaristică (planul de prevenire și protecție trebuie să conțină și un buget).

Acest plan vă va asigura că există o structură de guvernanță în cadrul companiei, care asigură că fiecare lucrător își înțelege clar obligațiile privind sănătatea și securitatea (și modul de respectare) și este responsabil pentru îndeplinirea acestor obligații.

Politici, proceduri și procese

Politicile, procedurile și procesele includ toate infrastructurile de documente privind securitatea și sănătatea în muncă din cadrul companiei dumneavoastră. Această lucrare va descrie tot comportamentul de securitate, așteptările, păstrarea evidențelor, raportarea incidentelor și documentația de notificare a incidentelor.

Instruire de protecția muncii

În funcție de natura locului de muncă (indiferent dacă este cu risc scăzut sau cu risc ridicat), toți cei care intră la locul de muncă ar trebui să primească instruire cu privire la:

 • legislația aplicabilă în vigoare
 • regulile companiei
 • regulile locației în care își vor desfășura activitatea
 • regulile locațiilor pe care le vizitează.

Conținutul instruirii va depinde de activitățile desfășurate, de echipamentele de muncă utilizate, de riscurile de protecția muncii la care este expus lucrătorul și de riscurile la care îi va expune pe ceilalți participanți la procesul de muncă dacă nu va respecta aceste reguli.

Monitorizare

Obligațiile dumneavoastră în calitate de angajator de a vă monitoriza locul de muncă depind de circumstanțe și necesități. Luați întotdeauna în considerare nivelul de risc. Cu cât acesta este mai ridicat, cu atât trebuie să fie mai frecventă și mai detaliată monitorizarea.

Alte situații în care monitorizarea va fi necesară:

 • atunci când trebuie să vă asigurați că toate riscurile au fost acoperite de o nouă evaluare a riscului, efectuată ca urmare a unei modificări a procesului, de ex. instalarea de noi echipamente de muncă; și
 • când are loc o cercetare în urma unui incident.

Supraveghere

Singura modalitate de a vă asigura că lucrătorii își îndeplinesc obligațiile de securitate și sănătate în muncă este să aveți o supraveghere adecvată.

Nivelul de supraveghere necesar la locul de muncă va crește dacă nivelul de control al siguranței instituit pentru a reduce riscul este scăzut, adică cu cât este mai puțin eficientă măsura de control utilizată, cu atât este mai mare nivelul necesar de supraveghere.

Raportare

Structura de guvernare a companiei dvs. are nevoie de raportare a problemelor de securitate și sănătate la toate nivelurile, nu doar la nivelul conducerii. Lucrătorii trebuie să știe cum arată securitatea – ce se întâmplă corect și ce nu merge bine. Acest lucru poate apărea numai atunci când primesc feedback de securitate din partea dumneavoastră, de ex. câte pericole au fost identificate, nivelurile de risc evaluate asociate acestora și ce măsuri de control au fost implementate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *