Sari la conținut

Documente protecția și securitatea muncii

Documente specifice activității de securitate și sănătate în muncă

Întocmire documente necesare organizării activității de securitate și sănătate în muncă, personalizate în funcție de specificul activității fiecărei societăți. Conformare cu cerințele art. 15 din HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

 • Decizii pentru stabilirea atribuțiilor și răspunderilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • Tematici de instruire introductiv generală, la locul de muncă și periodică;
 • Instrucțiuni proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate și pentru echipamentele de muncă utilizate;
 • Teste de evaluare a cunoștințelor acumulate în urma instruirii;
 • Programe de instruire – testare la nivelul societății;
 • Normative de acordare a echipamentului individual de protecție;
 • Normative de acordare a a materialelor igienico sanitare;
 • Documente pentru monitorizarea funcționării în condiții de securitate a echipamentelor de muncă: grafice pentru reparații, întreținere, procese verbale de recepție a echipamentelor de muncă;
 • Autorizări interne pentru meseriile cu grad ridicat de accidentare;
 • Evaluare riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • Plan de prevenire și protecție.

*Lista nu este exhaustivă.

Pentru întocmirea documentelor specifice activității de securitate și sănătate în muncă nu precepem un tarif suplimentar, acestea fiind incluse în contractul de servicii.