management ssm                     management ssm

 

Managementul activităților de protecția muncii 

Unele accidente au consecinţe permanente, care afectează nu numai capacitatea de muncă ci şi viaţa extra-profesională a angajaţilor. Multe dintre aceste probleme pot fi evitate printr-un management eficient al activităţilor de prevenire si protecţie. Astfel, o promovare eficientă a activităţii de prevenire si protecţie, trebuie sa includă urmatoarele etape: 

  • dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare, coerente şi a obiectivelor privind protecţia muncii;
  • asigurarea resurselor necesare implementării acestei politici;
  • stabilirea responsabilităţilor privind protecţia muncii la toate nivelurile;
  • analizarea, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, acordând prioritate măsurilor de protecţie colectivă;
  • adaptarea muncii la capacităţile fiecărui salariat, înlocuirea pericolelor cu nonpericole;
  • asigurarea consultării şi informării corespunzătoare a angajaţilor cu privire la riscurile pentru sănătate şi securitate, măsurile de prevenire, măsurile de prim ajutor şi a procedurilor aplicabile în cazurile de urgenţă;
  • controlul si analiza periodică în vederea verificării eficienţei politicii şi a întregului sistem, acţiuni corective.

 


Gestionarea activităților de prevenire și protecție

Pentru gestionarea activităţilor de prevenire şi protecţie, în funcţie de particularităţile societăţii, angajatorii pot numi lucrători desemnaţi, care să îndeplinească cerinţele de formare profesională şi care să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin lege, sau pot apela la servicii externe de prevenire şi protectie, fără să fie, însă, absolviţi de responsabilităţile ce îi revin.

 

Dorești o ofertă de servicii protecția muncii sau mai multe informații? scrie-ne!