Sari la conținut
Protectia muncii Bucuresti » Blog » Ce trebuie să includeți într-o politică de securitate și sănătate a muncii

Ce trebuie să includeți într-o politică de securitate și sănătate a muncii

Angajații și managerii sunt adesea ineficienți în a urmări realizarea obiectivelor de protecția muncii ale organizației, deoarece nu dispun de informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile corespunzător și a atinge aceste rezultate.

Una dintre modalitățile de îmbunătățire a eficienței este trasarea obiectivelor de securitate și sănătate în muncă, a răspunderilor și atribuțiilor tuturor într-o politică scrisă, care să definească mijloace de implementare eficiente a securității la locul de muncă. 

Cerința legală pentru adoptarea politicii de prevenire a riscurilor de protecția muncii se regăsește în Legea 319/2006 a sănătății și securității în muncă.

Art. 7. – (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: (…)

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

 Este indicat ca politica SSM – politica de sănătate și securitate în muncă să conțină trei părți separate:

 • Declarația de intenție a politicii de securitate și sănătate – scopuri și obiective;
 • Organizarea sănătății și securității (cine are responsabilitatea pentru ce); și
 • Măsuri pentru sănătate și siguranță (modul în care sunt gestionate riscurile)

Responsabilitate

Politica de securitate și sănătate trebuie să fie comunicată tuturor angajaților, așadar declarația de intenție ar trebui să ofere informații despre modul în care aceasta va fi comunicată.
Politica dumneavoastră trebuie să fie aprobată în ultimele 12 luni. Cu alte cuvinte, ar trebui să vă revizuiți politica anual (cel puțin), deci ar trebui să includă data la care a fost revizuită ultima dată. Este bine să apelați la consultanți SSM cu experiență, astfel, o firmă de protecția muncii din București vă poate ajuta la redactarea și actualizarea politicii de sănătate și securitate.

Declarația de intenție a politicii SSM

Această primă parte a Politicii de sănătate și securitate a companiei numită uneori Declarația generală de intenție a angajatorului, trebuie să prezinte modul în care organizația dumneavoastră intenționează să gestioneze problemele de sănătate și securitate. Declarația de intenție ar trebui să conțină scopurile de securitate ale organizației dumneavoastră (care nu pot fi măsurabile) și obiective (care pot fi măsurabile).

Organizațiile cu mai multe locații de lucru găsesc mai ușor să-și exprime filozofia de management într-o declarație de ansamblu. O declarație mai detaliată a intenției și a politicii de sănătate și securitate poate fi apoi scrisă și emisă la nivel local.

Pentru a redacta declarația dumneavoastră, ar trebui să utilizați un limbaj clar și simplu. Așa se înțeleg lucrurile. Afirmația în sine este o expresie a intenției dumneavoastră. Ca atare, nu trebuie să conțină multe detalii și poate fi destul de sumară. Poate fi defalcată folosind liniuțe sau o serie de declarații mai mici. Două-trei paragrafe pot fi suficiente.

Cu toate acestea, din păcate, încă se pot găsi declarații ale angajatorului care nu sunt descriptibile și care sunt imposibil de realizat precum „Vom folosi toate mijloacele posibile pentru a preveni accidentele”. Declarația angajatorului ar trebui să-și asume o serie de angajamente, inclusiv pentru:

 • Identificarea principalelor riscuri pentru angajați și alte persoane afectate de munca dumneavoastră și controlul corespunzător al riscurilor asociate;
 • Respectarea cerințelor de bază: menținerea, în măsura în care este în mod rezonabil practic, condiții de muncă sănătoase și sigure, de ex. acces, instalații, echipamente și sisteme sigure de lucru, utilizare, manipulare, transport și manipulare de articole și substanțe;
 • Respectarea cerințelor suplimentare ale managementului sănătății și securității în muncă: evaluări de risc, proceduri de urgență și supraveghere a sănătății lucrătorilor;
 • Asigurarea că angajații au competența necesară pentru a îndeplini sarcinile așteptate și oferirea de instruire de protecția muncii potrivită;
 • Consultarea angajaților cu privire la problemele de sănătate și securitate, inclusiv folosind un comitet de securitate și sănătate în muncă și oferirea de informații, instruire și supraveghere necesare;
 • Analiza periodică și, dacă este necesar, revizuirea politicii de sănătate și securitate;
 • Trasarea obiectivelor specifice de performanță imediată și pe termen lung în materie de SSM; și
  Dispuneți de resurse pentru atingerea obiectivelor prezentate în Declarația de intenție.

Obiectivele de performanță în materie de sănătate și securitate sunt o parte importantă a Declarației de intenție, deoarece:

 • Indicați angajamentul conducerii de a îmbunătăți performanța în materie de securitate și sănătate; și
 • Poate motiva forța de muncă pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Tipul de obiective de sănătate și securitate alese va depinde foarte mult de domeniile care trebuie să se îmbunătățească cel mai mult în organizația dumneavoastră Obiectivele generale de performanță includ:

 • Reducerea specifică a numărului de accidente, incidente și cazuri de boli profesionale;
 • Reducerea absenței cauzate de accidente de muncă;
 • Creșterea specifică a numărului de angajați instruiți în domeniul sănătății și securității;
 • Reducerea proceselor civile;
 • Atingerea standardelor recunoscute de sănătate și securitate, cum ar fi OHSAS 18001 / ISO 45001: 2018.

Pentru a demonstra un angajament managerial față de sănătate și siguranță, declarația ar trebui să fie semnată de cea mai mare persoană a organizației. Acesta este în mod normal directorul executiv sau directorul general. Aceasta va arăta unde se află responsabilitatea finală.

Organizarea activităților SSM

Această a doua parte a documentului dumneavoastră privind politica de sănătate și securitate ar trebui să stabilească numele, pozițiile și îndatoririle celor din cadrul organizației dumneavoastră care au responsabilități specifice pentru protecția muncii. Acest lucru se realizează cel mai adesea prin organigrama care arată ierarhia în cadrul organizației dumneavoastră și identifică rolurile persoanelor numite (inclusiv funcțiile lor) în sănătate și siguranță. La fel ca directorii, managerii și supraveghetorii, aceasta va include specialiști precum lucrători desemnați sau ingineri de lucrări etc.

În organizațiile mici, cu foarte puține niveluri de management sau de control, o listă simplă poate fi suficientă.
În definirea atribuțiilor de sănătate și securitate ale fiecărei persoane, structura organizațională nu trebuie să conțină suprapuneri sau să se estompeze modalitatea de subordonare – cine, ce și cui raportează. Fiecărui individ trebuie să-i fie clar conturate responsabilitățile sale și limitele acestor responsabilități.

Măsuri pentru sănătate și securitate în muncă

Partea finală a politicii dumneavoastră identifică măsurile pe care le aveți în vigoare pentru a gestiona și controla riscurile pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor care desfășoară activitățile sau care ar putea fi afectate de acestea. Ar trebui să oferiți detalii despre sistemele și procedurile specifice utilizate pentru a implementa Declarația de intenție. Aceasta va include regulile și procedurile de sănătate și siguranță, precum și facilități precum incăperi destinate primului ajutor, încăperi pentru odihnă sau vestiare.

Evaluarea riscurilor pentru sănătate și securitate este de obicei inclusă în secțiunea de măsuri, în special pentru pericolele menționate în Declarația de intenție.
Ar trebui să fie incluse și măsuri pentru incendii și alte situații de urgență și pentru informare, instruire și supraveghere.
Partea de măsuri este probabil cea mai mare secțiune din politica SSM. Opiniile diferă în ceea ce privește nivelul de detaliu pe care trebuie să îl conțină această parte finală. Ar fi o idee bună să aveți ajutorul un specialist în sănătate și securitate sau al unei firme care oferă servicii SSM pentru a vă asigura că politica dumneavoastră de sănătate și siguranță este corect scrisă.

Politica SSM nu trebuie să fie un document lung sau complicat, ci mai degrabă ar trebui să reflecte într-un mod simplu ceea ce faceți și modul în care îl gestionați. Ceea ce vă doriți esta ca toată lumea să înțeleagă rapid ce încercați să obțineți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *