Sari la conținut

Serviciu extern de prevenire și protecție

Consultanță securitate și sănătate în muncă și situații de urgență

Servicii SSM protecția muncii București

Cu ajutorul unei firme de consultanță protecția muncii București puteți promova eficient activitățile de prevenire si protecţie din organizația pe care o conduceți.

Securitatea muncii

Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie: instruire/testare salariaţi, documente protecţia muncii, cercetare accidente de muncă, inspecţii interne locuri de muncă

Evaluare riscuri

Identificarea pericolelor de la locurile de muncă şi a persoanelor care pot fi expuse, evaluarea riscurilor şi propunerea de acţiuni corective şi preventive, plan de prevenire şi protecţie

Situaţii de urgenţă

Organizarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor: instruire/testare salariaţi, întocmire documentaţie de specialitate, organizare exerciţii de evacuare/stingere

Protecția muncii București

Suport în vederea conformării cu prevederile cerințelor legale în domeniul sănătății și securității în muncă.

Evaluare riscuri de accidentare

Identificare, evaluare, măsuri. Punctul de plecare în optimizarea activității de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

Situații de urgență

Suport în vederea conformării cu prevederile legale în domeniul situațiilor de urgență.

Managementul activităților de protecția muncii 

Unele accidente au consecinţe permanente, care afectează nu numai capacitatea de muncă ci şi viaţa extra-profesională a angajaţilor. Multe dintre aceste probleme pot fi evitate printr-un management eficient al activităţilor de prevenire si protecţie. Acesta trebuie trebuie sa includă urmatoarele etape: 

 • dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare, coerente şi a obiectivelor privind protecţia muncii;
 • asigurarea resurselor necesare implementării acestei politici;
 • stabilirea responsabilităţilor privind protecţia muncii la toate nivelurile;
 • analizarea, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, acordând prioritate măsurilor de protecţie colectivă;
 • adaptarea muncii la capacităţile fiecărui salariat, înlocuirea pericolelor cu nonpericole;
 • asigurarea consultării şi informării corespunzătoare a angajaţilor cu privire la riscurile pentru sănătate şi securitate, măsurile de prevenire, măsurile de prim ajutor şi a procedurilor aplicabile în cazurile de urgenţă;
 • controlul si analiza periodică în vederea verificării eficienţei politicii şi a întregului sistem, acţiuni corective.

Un mediu de lucru mai sigur şi mai sănătos respectând prevederile de protecţia muncii

Obiectivele unui management performant de securitate şi sănătate în muncă – protecția muncii București

Statisticile Uniunii Europene arată că anual, aproximativ 5 milioane de angajaţi suferă accidente de muncă ce generează incapacitate de lucru mai mare de 3 zile şi care implică costuri, cum ar fi:

 • plata concediului medical, plăţi pentru ore suplimentare sau personal de înlocuire temporară, pensionare anticipată, recrutarea noii forţe de muncă, recalificare;
 • pierderi de timp in producţie;
 • daune aduse unităţii (echipamente, materiale, produse);
 • timp alocat de conducere pentru gestionarea urmărilor accidentelor;
 • cote de asigurare mărite;
 • scăderea moralului angajaţilor, etc. 

Asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare protecţiei muncii, consultarea, instruirea şi formarea lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, sunt câteva dintre componentele de bază indispensabile asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor şi a celorlalți participanţi la procesul de muncă iar obligația organizării acestora îi revine în totalitate angajatorului.

Dorești o ofertă de servicii protecția muncii sau mai multe informații?

Află cum te putem ajuta sa organizezi eficient activitățile de prevenire și protecție în compania ta