Slider

De ce noi?

 

Membrii si colaboratorii Algema Consulting au o vasta experienta in domeniul serviciilor si consultantei pentru protectia muncii, activand timp de mai multi ani in cadrul altor servicii externe.

Formularea clara a valorilor in care credem, vine din dorinta de a consolida si pastra atitudinea care ne face sa avem succes.

Citeste ...


Securitatea muncii


Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie: instruire/testare salariaţi, documente protecţia muncii, cercetare accidente de muncă, inspecţii interne locuri de muncă

Află mai multe

 


Evaluare riscuri


Identificarea pericolelor de la locurile de muncă şi a persoanelor care pot fi expuse, evaluarea riscurilor şi propunerea de acţiuni corective şi preventive, plan de prevenire şi protecţie

Află mai multe

 


Situaţii de urgenţă


Organizarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor: instruire/testare salariaţi, întocmire documentaţie de specialitate, organizare exerciţii de evacuare/stingere

Află mai multe

 


Documentaţie


 Întocmire documente de specialitate pentru conformarea cu cerinţele legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, asistenţă la controalele autorităţilor

Află mai multe

 

Un mediu de lucru mai sigur şi mai sănătos respectând prevederile de protecţia muncii

Obiectivele unui management performant de securitate şi sănătate în muncă

 

Conform prevederilor legale în vigoare, angajatorul are obligaţia organizării activităţii de protecţia muncii. Asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare protecţiei muncii, consultarea, instruirea şi formarea lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, sunt câteva dintre componentele de bază indispensabile asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă.

Statisticile Uniunii Europene arată că anual, aproximativ 5 milioane de angajaţi suferă accidente de muncă ce generează incapacitate de lucru mai mare de 3 zile şi care implică costuri, cum ar fi:

 • plata concediului medical, plăţi pentru ore suplimentare sau personal de înlocuire temporară, pensionare anticipată, recrutarea noii forţe de muncă, recalificare;
 • pierderi de timp in producţie;
 • daune aduse unităţii (echipamente, materiale, produse);
 • timp alocat de conducere pentru gestionarea urmărilor accidentelor;
 • cote de asigurare mărite;
 • scăderea moralului angajaţilor, etc.

Unele accidente au consecinţe permanente, care afectează nu numai capacitatea de muncă ci şi viaţa extra-profesională a angajaţilor. Multe dintre aceste probleme pot fi evitate printr-un management eficient al activităţilor de prevenire si protecţie. O promovare eficientă a activităţii de prevenire si protecţie, trebuie sa includă urmatoarele etape: 

management protectia muncii

 • dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare, coerente şi a obiectivelor privind protecţia muncii;
 • asigurarea resurselor necesare implementării acestei politici;
 • stabilirea responsabilităţilor privind protecţia muncii la toate nivelurile;
 • analizarea, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, acordând prioritate măsurilor de protecţie colectivă;
 • adaptarea muncii la capacităţile fiecărui salariat, înlocuirea pericolelor cu nonpericole;
 • asigurarea consultării şi informării corespunzătoare a angajaţilor cu privire la riscurile pentru sănătate şi securitate, măsurile de prevenire, măsurile de prim ajutor şi a procedurilor aplicabile în cazurile de urgenţă;
 • controlul si analiza periodică în vederea verificării eficienţei politicii şi a întregului sistem, acţiuni corective.

 


Pentru gestionarea activităţilor de prevenire şi protecţie, în funcţie de particularităţile societăţii, angajatorii pot numi lucrători desemnaţi, care să îndeplinească cerinţele de formare profesională şi care să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin lege, sau pot apela la servicii externe de prevenire şi protectie, fără să fie, însă, absolviţi de responsabilităţile ce îi revin.

 

Dorești o ofertă de servicii protecția muncii sau te putem ajuta cu mai multe informații? scrie-ne!