Identificare, evaluare, măsuri.

Identificare, evaluare, măsuri.

Identificare, evaluare, măsuri. Punctul de plecare în optimizarea activității de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Suport în vederea conformării cu cerinţele legale

Suport în vederea conformării cu cerinţele legale

Suport în vederea conformării cu cerinţele prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Suport în vederea conformării cu cerinţele legale

Suport în vederea conformării cu cerinţele legale

Suport în vederea conformării cu cerinţele prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă

Slider

De ce noi?

 

10+ Ani experiență în servicii de protecția muncii 

Algema Consulting este o firmă de consultanță din București ai cărei membrii și colaboratori au o vastă experiență în domeniul serviciilor și consultantei pentru protectia muncii, activând timp de 10 ani în formula actuală și având un background consistent în cadrul altor servicii externe de prevenire și protecție.

Formularea clară a valorilor în care credem, vine din dorința de a consolida și păstra atitudinea care ne face să avem succes.

Citeste ...


Securitatea muncii


Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie: instruire/testare salariaţi, documente protecţia muncii, cercetare accidente de muncă, inspecţii interne locuri de muncă

servicii protectia muncii


Evaluare riscuri


Identificarea pericolelor de la locurile de muncă şi a persoanelor care pot fi expuse, evaluarea riscurilor şi propunerea de acţiuni corective şi preventive, plan de prevenire şi protecţie

evaluare riscuri SSM


Situaţii de urgenţă


Organizarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor: instruire/testare salariaţi, întocmire documentaţie de specialitate, organizare exerciţii de evacuare/stingere

Servicii PSI


Documentaţie


 Întocmire documente de specialitate pentru conformarea cu cerinţele legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, asistenţă la controalele autorităţilor

Documentatie protectia muncii

Un mediu de lucru mai sigur şi mai sănătos respectând prevederile de protecţia muncii

Obiectivele unui management performant de securitate şi sănătate în muncă

 

Statisticile Uniunii Europene arată că anual, aproximativ 5 milioane de angajaţi suferă accidente de muncă ce generează incapacitate de lucru mai mare de 3 zile şi care implică costuri, cum ar fi:

 • plata concediului medical, plăţi pentru ore suplimentare sau personal de înlocuire temporară, pensionare anticipată, recrutarea noii forţe de muncă, recalificare;
 • pierderi de timp in producţie;
 • daune aduse unităţii (echipamente, materiale, produse);
 • timp alocat de conducere pentru gestionarea urmărilor accidentelor;
 • cote de asigurare mărite;
 • scăderea moralului angajaţilor, etc. 

Asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare protecţiei muncii, consultarea, instruirea şi formarea lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, sunt câteva dintre componentele de bază indispensabile asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor şi a celorlalți participanţi la procesul de muncă iar obligația organizării acestora îi revine în totalitate angajatorului.

 

 

management ssm                     management ssm

 

Managementul activităților de protecția muncii 

Unele accidente au consecinţe permanente, care afectează nu numai capacitatea de muncă ci şi viaţa extra-profesională a angajaţilor. Multe dintre aceste probleme pot fi evitate printr-un management eficient al activităţilor de prevenire si protecţie. Astfel, o promovare eficientă a activităţii de prevenire si protecţie, trebuie sa includă urmatoarele etape: 

 • dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare, coerente şi a obiectivelor privind protecţia muncii;
 • asigurarea resurselor necesare implementării acestei politici;
 • stabilirea responsabilităţilor privind protecţia muncii la toate nivelurile;
 • analizarea, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, acordând prioritate măsurilor de protecţie colectivă;
 • adaptarea muncii la capacităţile fiecărui salariat, înlocuirea pericolelor cu nonpericole;
 • asigurarea consultării şi informării corespunzătoare a angajaţilor cu privire la riscurile pentru sănătate şi securitate, măsurile de prevenire, măsurile de prim ajutor şi a procedurilor aplicabile în cazurile de urgenţă;
 • controlul si analiza periodică în vederea verificării eficienţei politicii şi a întregului sistem, acţiuni corective.

 


Gestionarea activităților de prevenire și protecție

Pentru gestionarea activităţilor de prevenire şi protecţie, în funcţie de particularităţile societăţii, angajatorii pot numi lucrători desemnaţi, care să îndeplinească cerinţele de formare profesională şi care să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin lege, sau pot apela la servicii externe de prevenire şi protectie, fără să fie, însă, absolviţi de responsabilităţile ce îi revin.

 

Dorești o ofertă de servicii protecția muncii sau mai multe informații? scrie-ne!